Czy wiecie, że raczkowanie jest bardzo ważnym etapem w rozwoju każdego dziecka i warto by dzieci go nie pomijały.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep udostępniony jest przez serwis www.hocki-klocki.pl, jego użytkownikom (zwanym w dalszej części regulaminu 'Zleceniodawcami') i realizowane są przez sklep Hocki Klocki ul. Jackowskiego 39 60-513 Poznań,

1.2 Przesłanie prawidłowo wypełnionego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zamówienia pomiędzy Zleceniodawcą a Sklepem.

1.3 Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Zleceniodawcy, jako nie podlegającego realizacji.

II. SKLEP INTERNETOWY Hocki Klocki

2. Warunki dokonywania zakupów

2.1 Sklep internetowy Hocki Klocki on-line, znajdujący się pod adresami wymienionymi w paragrafie I punkt 1.1. służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

2.2 Do zakupów w sklepie internetowym Hocki Klocki upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.3 Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

2.4 Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest przez e-mail. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, firma Hocki Klocki jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.5 Sklep internetowy Hocki Klocki online przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.6 Firma Hocki Klocki zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

2.7 Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia do momentu jego wysłania.

2.8 Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Hocki Klocki są to ceny brutto zawierające podatek VAT wyrażone w złotych polskich (PLN). Firma Hocki Klocki zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniej informacji. W takich przypadkach firma Hocki Klocki zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone.

2.9 Firma Hocki Klocki wystawia do każdego zamówienia dokument sprzedaży - fakturę VAT. W formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane, konieczne do jej poprawnego wystawienia. Przesłanie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Hocki Klocki do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

2.10 Zamówienia powyżej 500 zł netto - upust 5%
Rabat Instytucji Partnerskiej (KRIP) jeżeli Twoje dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, która uczestniczy w programie partnerskim, możesz wprowadzić kod tejże instytucji, dzięki czemu możesz uzyskać dodatkowe 5% rabatu na swoje zakupy.
Jeżeli dokonasz zakupów jednorazowo na kwotę 500 PLN netto, otrzymasz stały rabat 5%.
Jeżeli jesteś Klientem sklepu Hocki Klocki przy ul. Jackowskiego i otrzymałeś kartę rabatową, możesz korzystać z niej również w naszym sklepie internetowym wprowadzając jej kod IKR (Indywidualny Kod Rabatowy) przy rejestracji. System będzie automatycznie pamiętać twoje rabaty przy każdym następnym zakupie. Dodatkowo wpisując w trakcie rejestracji daty urodzenia Twoich dzieci, każdorazowo będziesz mógł skorzystać ze specjalnej promocji urodzinowej dla Twojego jubilata. W okresie od 10 dni do daty urodzin (otrzymasz specjalne powiadomienie), kupując zabawkę możesz otrzymać dodatkowo 5% rabatu. Wszystkie rabaty w naszym sklepie SUMUJĄ SIĘ

2.11 Sklep Hocki Klocki wysyła zamówione produkty jako prezent na podany przez Zamawiającego adres. Aby tak zrobić zaznacz pole "wyślij jako prezent". Paczkę opakujemy w ozdobny papier i dostarczymy pod adres, który zostanie wskazany jako adres dostawy, rachunek zaś wyślemy pod adres Zamawiającego.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

  • W przypadku płatności przelewem elektronicznym z banków natychmiast po otrzymaniu przez sklep akceptacji płatności. 
  • W przypadku płatności przelewem po potwierdzeniu dokonania przez klienta wpłaty na konto sklepu: 53 1140 2017 0000 4302 0194 5370 Multibank BRE Bank S. A.

2.12 Jeżeli chcesz skorzystać z opcji Lista Prezentów, możesz wybrać dowolne produkty i stworzyć listę prezentów dla swojego dziecka, następnie wysłać ją do swoich gości. Osoby, które otrzymają Twojego emaila będą mogły wybrać, którą zabawkę chcą wybrać i dokonać zakupów, wskazując miejsce dostawy.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym konsultantem pod numer 61 842 02 03

III. WYSYŁKA, REKLAMACJE, ZWROTY

3. Warunki dostawy zamówień

3.1 Firma Hocki Klocki zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez formularz zamówieniowy (z uwzględnieniem pkt. 2.5)

3.2 Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
- sprawdzeniu przez Hocki Klocki kompletności wysłanych danych, - telefonicznym lub e-mail-owym kontakcie z Zamawiającym celem potwierdzenia danych oraz treści zamówienia.

3.3 Po zweryfikowaniu wszystkich informacji do Zleceniodawcy zostaje wysłany e-mail z ostatecznym potwierdzeniem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

  • W przypadku płatności przelewem elektronicznym z banków natychmiast po otrzymaniu przez sklep akceptacji płatności. 
  • W przypadku płatności przelewem po potwierdzeniu dokonania przez klienta wpłaty na konto sklepu: 53 1140 2017 0000 4302 0194 5370 Multibank BRE Bank S. A. 
  • W przypadku płatności przy odbiorze po potwierdzeniu z klientem złożonego zamówienia

3.4 Ostateczna akceptacja zamówienia oznacza, że w ciągu 2 dni roboczych od jej uzyskania do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w sklepie, zostanie on przesłany do Zamawiającego w terminie do 14 dni. Jeżeli towar dostępny jest tylko częściowo to zamówienie może być wysłane w dwóch partiach lub całościowo w terminie późniejszym nie dłuższym niż 14 dni. Sposób dostawy zostanie uzgodniony indywidualnie z Zamawiającym.

3.5 W momencie przekazania przesyłki do wysyłki, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury.

3.6 W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego, czyli Hocki Klocki kontaktując się telefonicznie z Hocki Klocki pod numerem telefonu (61) 842 02 03.

3.7 Towary przesyłane są w usztywnionym, zabezpieczonym opakowaniu, za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach tych firm.

3.8 Do każdego zamówienia o wartości poniżej 500 zł doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

Sposób dostawy Czas dostawy Całkowity koszt dostawy
Poczta Polska
Płatność przelewem
2 dni robocze 15 zł
Poczta Polska
Priorytetem
2 dni robocze 23 zł
Przesyłka Kurierska
Płatność przelewem
1 dzień roboczy 25 zł
Przesyłka kurierska
Płatność przy odbiorze
1 dzień roboczy 36 zł

3.9 W Przypadku zamówienia powyżej kwoty 500 zł koszt dostawy pokrywa Sklep.

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1 Zakupione nowe i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta.

4.2 Jeżeli po otrzymaniu towaru klient ustali niezgodność towaru z umową, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu Hocki Klocki, ul. Jackowskiego 39, 60-513 Poznań,
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. O sposobie i terminie załatwienia reklamacji klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

4.3 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika spedytora i przez niego potwierdzonego.

4.4 Sklep rozpatruje reklamację w możliwie najszybszym terminie.

4.5 Reklamacje winna być składana pisemnie na adres Hocki Klocki, ul. Jackowskiego 39, 60-513 Poznań, faksem pod numerem (61) 8420203 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres AK@hocki-klocki.pl z dopiskiem INTERNET- reklamacja.

V. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1 Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Produkty muszą być zwrócone wraz z dołączonym do przesyłki paragonem fiskalnym lub fakturą VAT oraz wraz z metkami produktu.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
Koszt towaru oraz dostawy towaru do klienta zostanie zwrócony. Natomiast koszt odesłania towaru przez Klienta do firmy Hocki Klocki, Klient pokrywa indywidualnie.

VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

6.1 Hocki Klocki dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności swoich Zleceniodawców, ale nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia losowe i zdarzenia wynikające z umyślnych działań osób trzecich.

6.2 Hocki Klocki nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zleceniodawcę, spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Zleceniodawcy, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Zleceniodawcy wirusami.

6.3 Zarejestrowanie się lub zalogowanie Zleceniodawcy na stronach znajdujących się pod adresem wymienionym w paragrafie I punkt 1.1 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym do potrzeb realizacji zlecenia i transakcji oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.), i nie będą udostępniane osobom trzecim a Zleceniodawca ma prawo stałego wglądu i zmian w ich treści.

6.4 Wypełniający formularz zamówieniowy w serwisie Hocki Klocki oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, co potwierdzają wysyłając wypełniony formularz.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Firma Hocki Klocki zastrzega sobie prawo do:

  • Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  • Wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  • Wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.

7.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

7.3 Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego, za pomocą e-mail, listownie lub telefoniczne na adres:

VIII. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


Adres kontaktowy:
Hocki Klocki Agnieszka Montgomery
Polska, 60-513 Poznań, ul. Jackowskiego 39
NIP 7781062837, REGON 634351792

Tel. 61 842 02 03
Fax. 61 842 02 03

Numer konta bankowego:
53 1140 2017 0000 4302 0194 5370
Multibank BRE Bank S. A.
Dopasuj kształt. Pokaż co masz w środku

cena: 69,00 zł

         

Gra dart. Rycerz i smok

cena: 149,00 zł

         

Domek. 3 piętrowy

cena: 599,00 zł
559,00 zł

         
powered by e-surf